logotyp

O nás

Zaměření školy Vokovice

Zaměření školy VokoviceVýuka ve škole Vokovice probíhá podle školních vzdělávacích programů , které jsou vypracovány na míru našim žákům. Škola Vokovice je plně organizovaná od 1.-9. ročníku. Součástí školy Vokovice je školní družina , školní jídelna , tělocvična, školní hřiště s tartanovým povrchem.

Škola Vokovice nabízí možnost využití absolvování přípravného ročníku pro vaše děti. Diagnostika odkladu školní docházky a zařazení vašeho dítěte do přípravného ročníku je uskutečněno ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, která je v areálu školy.

Jednotlivé předměty jsou vyučovány v kmenových třídách školy Vokovice - matematika, český jazyk, řečová výchova, přírodověda, vlastivěda, zeměpis, dějepis, občanská výchova, fyzika, přírodopis, chemie - nebo v odborných učebnách - pracovní vyučování, hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova.

Další specializovaná učebna školy Vokovice je počítačová, která je plně vybavena PC a interaktivní tabulí. Práci s počítačem si žáci školy Vokovice osvojují velmi snadno a dosahují velmi dobrých výsledků v jednotlivých testech daného učiva. Součástí školní výuky  jsou pobyty mimo školu v přírodě.

Cílem základní školy Vokovice je vybavit absolventy takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které je připraví na vstup do středního vzdělávání, odborných učilišť, kde získají odbornou přípravou vědomosti a dovednosti potřebné k výkonu kvalifikovaného povolání.

Naše škola

Celkový pohled na budovu ZŠ Vokovice

Vybrané aktivity našich žáků

Žáci a jejich učitelé se aktivně podílí na realizaci celé řady školních akcí.
  • Podzimní orientační běh v přírodě."Přechod Krkonoš" je třídenní pobyt žáků školy v nádherném prostředí našich hor
  • Vánoční akademie je souhrn scének,písniček, básniček, tanců, kouzlení, literárních a dramatických vystoupení.....zkrátka pěkná pohoda v době předvánočního shonu.
  • Cyklistický oddíl pořádá výpravy do okolí Prahy a jednou za rok vícedenní, pobytový výjezd do přírody.
  • Celý den na řece, spousta zábavy, trošku strachu z vody, bezvadná parta…
  • Olympiáda základní školy Vokovice je pořádána vždy na konci školního roku.

Další aktivity žáků školy Vokovice

SPORT
Ve sportovní oblasti se žáci školy Vokovice účastní řady soutěží škol Prahy : přespolní běh, atletika, přehazovaná, vybíjená, košíková, plavání, stolní tenis, kopaná, florbal...
  • image 8
  • image 7

Základní škola Vokovice
Praha 6, Vokovická 3
Tel.: 235 351 211
Datová schránka: rvv8smw

Pracovní doba kanceláře školy:
Pondělí 7:45 - 11:30 12:30 - 15:00 hod
Úterý 7:45 - 11:30 12:30 - 15:00 hod
Středa po předchozí domluvě
Čtvrtek 7:45 - 11:30 12:30 - 15:00 hod
Pátek po předchozí domluvě
Zvětšit mapu


Created by © 2011 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy a mateřské školky