logotyp

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně:

- vede agendu spojenou s přijímacím řízením na střední školu
- poskytuje poradenské služby při výběru povolání
- věnuje se dětem s výchovnými a vzdělávacími problémy

Konzultace jsou poskytovány žákům kdykoli potřebují, rodičům po telefonické domluvě.

Výchovná poradkyně: Ing. Jiřina Ptáčková
tel: 235 311 492

mail: ptackova.zsvok@gmail.com

Školní metodička prevence

  • koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
  • věnuje se dětem s projevy sociálně nežádoucího chování

Konzultace jsou poskytovány žákům kdykoli potřebují, rodičům po telefonické domluvě.

Metodička prevence: Mgr. Eva Drahotínská
tel: 235 351 211
e-mail: drahotinska@zsvokovice.cz

Školní psycholožka

  • pečuje o integrované žáky
  • provádí diagnostiku při výukových a výchovných problémech žáků
  • zjišťuje sociální klima ve třídách
  • poskytuje individuální konzultace žákům a rodičům
  • zjišťuje sociální klima ve třídách - poskytuje individuální konzultace žákům a rodičům

Školní psycholožka je ve škole přítomna každou středu v době od 900 do 1100. Rodiče si konzultaci musí domluvit telefonicky předem.

Školní psycholožka: PhDr. Kateřina Fidrhelová
tel: 220 611 073
e-mail: ppp6@ppp6.cz

Partner školy

Od MČ Prahy 6 byla poskytnuta dotace na zážitkový pobyt pro žáky

Created by © 2011 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy a mateřské školky