Aktuality

Zápis k povinné školní docházce ve školním roce 2021/2022

Termíny zápisu: středa 14. 4. 2021 a středa 28. 4. 2021

 Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Proběhnou pouze distančně, předáním dokumentace, nezbytné k přijetí dítěte.

Prosíme předložit povinné dokumenty:

  • vyplněnou přihlášku „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ (přihláška),
  • prosíme, použijte přihlášku, která je k dispozici na webových stránkách školy,
  • doporučení školského poradenského zařízení, a to speciálně pedagogického centra (SPC) nebo pedagogicko – psychologické porady (PPP) k plnění povinné školní docházky v naší škole (tzv. doporučující posouzení),ze kterého je zřejmé, že se jedná o dítě s vývojovou poruchou učení nebo s lehkým mentálním postižením a dle jakého vzdělávacího oboru má být vzděláváno,
  • občanský průkaz zákonného zástupce (popř. oprávnění dítě zastupovat) a rodný list dítěte,
  • u cizinců cestovní pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy – rvv8smw
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adrese kuchtakova@zsvokovice.cz
  3. poštou – ZŠ Vokovice, Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6
  4. osobním podáním: v tomto případě podání zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem přihlášek tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Preferujeme osobní podání ředitelce školy, při zajištění bezpečného předání a předložení dokumentace, v individuálně domluveném termínu na telefonních číslech 734 853 000nebo na e-mailu kuchtakova@zsvokovice.cz

Termín k předání potřebných dokumentů si prosím rezervujte předem na tel:  734 853 000 nebo na e-mailu. kuchtakova@zsvokovice.cz.

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od 12. 4. 2021 pokračuje účast žáků na denní výuce ve škole.


Organizace výuky

Vyučování:

přípravná třída – od 7:30 do 11:40
1. a 2. ročník – od 7:30 dále podle rozvrhu
3. a 5. ročník – podle rozvrhu
celý 2. stupeň (6. – 9. ročník) – podle rozvrhu

O případných změnách v rozvrhu budou žáci včas informováni.

 

Družina:

- ranní družina NENÍ
- odpolední družina od 11:40 do 16:00 hodin

Účast v družině je možná pouze pro žáky přípravného ročníku a 1. – 4. ročníku.

Ve škole je nutné dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy.

Dále je potřeba zkontrolovat fungování přihlašování obědů žáků. 

Děkujeme.Termín zápisu do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne ve středu 12. května 2021.

Pomocník pro rodiny s dětmi

Vážení rodiče,
předkládáme Vám webové stránky, které vznikly jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden. Najdete zde užitečné informace, odpovědi na časté otázky k současné situaci, ale i pomoc při procvičování učiva:

https://spoludoma.cz/

Partner školy

Od MČ Prahy 6 byla poskytnuta dotace na zážitkový pobyt pro žáky
Naši partneři: Pomůcky pro dyslektiky, školy a logopedie k nácviku čtení format1.cz - Pomůcky pro dyslektiky, adaptéry, plašiče, drobná elektronika

Created by © 2011/16 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy a mateřské školky