Školní řády

Všeobecný řád vyučovacího dne

Začátek dopoledního vyučování je v 800 hodin. Odpolední vyučování na 1. stupni není, na 2. stupni začíná podle rozvrhu a končí nejpozději v 1605. Přestávky mezi hodinami jsou 10 minut, mezi 2. a 3. hodinou je 20 minut (940 - 1000).

Z povinností žáků stanovených vnitřním řádem školy:
  • Žáci přicházejí do školy 10 - 15 minut před prvním zvoněním, 
  • po prvním zvonění (755) nevycházejí ze tříd, zůstávají na svých místech, 
  • o přestávce si připravují potřeby pro další hodinu, 
  • vycházení z budovy školy nebo při vyučování ze třídy není dovoleno (výjimky  povoluje vyučující nebo třídní učitel), 
  • na jednu hodinu je možné žáka omluvit u vyučujícího, na jeden den u třídního učitele, na více dní u ředitelky školy (prostřednictvím třídního učitele), 
  • při nemoci omlouvají rodiče žáky do 48 hodin, po jejím skončení musí žáci donést písemnou omluvenku podepsanou rodiči.

Kompletní Školní řád ke stažení či nahlédnutí

Školní řádŠkolní řád

Vnitřní řád školní družinyVnitřní řád školní družiny

Partner školy

Od MČ Prahy 6 byla poskytnuta dotace na zážitkový pobyt pro žáky
Naši partneři: Pomůcky pro dyslektiky, školy a logopedie k nácviku čtení format1.cz - Pomůcky pro dyslektiky, adaptéry, plašiče, drobná elektronika

Created by © 2011/16 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy a mateřské školky