Školní družina

Provoz školní družiny

Provoz školní družiny

Ranní družina: 700 - 740 hod.

Odpolední družina: 1140 - 1700 hod.

V době od 1300 do 1500 lze dítě vyzvednou jen ve výjimečném případě po předchozí domluvě.


K návštěvě školní družiny musí být dítě přihlášeno prostřednictvím vyplněného zápisového lístku.

Podmínkou pro návštěvu školní družiny je úhrada obědů.

Poplatek za školní družinu je 250Kč/měsíc.
Platba za celodenní provoz je 1250 Kč/pololetí, platba za docházku pouze do ranní družiny je 750 Kč/pololetí.

Platbu za školní družinu přijímá škola výhradně převodem na účet č. 2002970018/6000 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte + ŠD, např. Jan Novák ŠD)

Více

Řád školní družiny

Pracovní doba školní družiny:   pondělí – pátek

Ráno 700– 745 hod.
Odpoledne 1140 - 1700
hod.

 1. Děti je možné vyzvednout do 1300 hod. a pak až od 1500 hod. popřípadě po domluvě se zákonnými zástupci.
 2. Rodiče nebo zákonný zástupce vyplní zápisní lístek a vyznačí dobu odchodu.
 3. Děti se v družině řídí pravidly školního řádu.
 4. Chtějí-li rodiče nebo zákonní zástupci uvolnit dítě před dobou stanovenou v zápisním lístku, požádají o uvolnění písemně.
 5. Oblečení a obuv děti odkládají na určená místa. Případnou ztrátu děti ihned ohlásí vychovatelce.
 6. Pokud si děti nosí do školní družiny vlastní hračky a cennosti, škola za případné poškození nebo ztrátu neručí.
 7. Děti neopouští školní družinu bez svolení vychovatelky.
 8. Při úmyslné poškození hraček nebo pomůcek rodiče dítěte uhradí vzniklou škodu.
 9. Při opakovaném hrubém porušování řádu školní družiny a po vyčerpání všech možností nápravy, může být dítě ze školní družiny vyloučeno.
Dodatek  ke školnímu řádu – školní družina při Základní škole Vokovice


PODMÍNKY PŘIJETÍ DO ŠD

 1. Děti s těžkým tělesným postižením nebo děti, které využívají asistenta pedagoga při vyučování budou  do ŠD přijati pouze za účasti asistenta do družiny.
 2. Přednostní přijetí do ŠD budou děti zaměstnaných rodičů.
 3. Škola má právo vyloučit dítě ze ŠD při závažném porušení nebo opakovaném porušení školního řádu.
 4. V případě neplacení školného škola vyloučí dítě z docházky do ŠD. 

Jak pracujeme v družině.

Partner školy

Od MČ Prahy 6 byla poskytnuta dotace na zážitkový pobyt pro žáky
Naši partneři: Pomůcky pro dyslektiky, školy a logopedie k nácviku čtení format1.cz - Pomůcky pro dyslektiky, adaptéry, plašiče, drobná elektronika

Created by © 2011/16 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy a mateřské školky