Projektový den "Proměny v přírodě" 16. 6. (3. a 4. B + 6. C) - 1 (10)
www.zsvokovice.cz