Přípravná třída- Dětský den s cukrovou vatou - 1 (8)
www.zsvokovice.cz